Zapraszamy do „Wspólnego planowania dla dzieci”- zasobów dla rodziców i opiekunów, aby pomóc im skupić się na stawianiu dzieci na pierwszym miejscu podczas ustalania podziału obowiązków rodzicielskich.

Być może został/a Pan/i tu skierowany/a, ponieważ toczy się postępowanie przed sądem rodzinnym i otrzymał/a Pan/i polecenie lub zalecenie ukończenia kursu „Wspólne planowanie dla dzieci”. Jeśli tak, proszę skorzystać z podanych danych logowania i dokończyć rejestrację, klikając „Zaloguj się” poniżej. Jeśli nie może Pan/i znaleźć tych informacji, proszę wybrać „Nie mam konta” i postępować zgodnie z instrukcjami. Bardzo ważne jest, aby zalogować się przy użyciu adresu e-mail, który podał/a Pan/i Cafcass jako preferowany. Po zalogowaniu można od razu przystąpić do pracy nad materiałami szkoleniowym drogą zdalną. Action for Children (nasz partner szkoleniowy) lub jeden z jej zatwierdzonych partnerów skontaktuje się wkrótce z dalszymi wskazówkami i informacjami na temat tego, co będzie dalej, oraz zaprosi Pana/Panią do udziału w drugiej części kursu - warsztatach.

Uwaga: na tej stronie można również uzyskać dostęp do internetowego planu rodzicielskiego [online parenting plan], ale zalecamy zaczekać, aż weźmie Pan/i udział w warsztacie, zanim spróbuje go Pan/i rozpocząć. Aby dowiedzieć się więcej o kursie i o tym, co należy zrobić, proszę odwiedzić naszą stronę internetową.

Być może trafił/a Pan/i tutaj, ponieważ po prostu chce Pan/i skorzystać z naszego internetowego planu rodzicielskiego. Można to zrobić zakładając konto poniżej. Pozwala to na ustalenie planu ze współrodzicem w zakresie ustaleń, takich jak szkolnictwo i zamieszkanie, gdy rodzice i opiekunowie nie mieszkają razem lub są w separacji. Jest dostępny bezpłatnie i zaprojektowany tak, aby można było uzgodnić plan ze swoim współrodzicem drogą internetową.

Logowanie